شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
سلام وعرض ادب خدمت بچه هاي دلخوشي.اين اتاق صرفا به جهت اين بناشده که شما هرچيزي که براتون جالبه وياخنده داروحتي برخي نکات آموزنده رو براي ديگران هم بنويسيد.افراد اين اتاق قصدتوهين وجسارت به هيچ يک از ارگان هاي دولتي وياحتي مشاغل مختلف وهيچ مليت وحذب هاي سياسي رونداره.همه اي افراد به هنگام گله وشکايت درخدمت مدير اتاق شرف ياب ميشود ومدير موظف است که افراد رادربخش خ پذيراباشد.دراين اتاق به سوال هاي همه رسيده گي مي شود حتي بي ربط ترين سوال ها ودرصورت لزوم به سوال هادر خ پاسخ داده مي شود.درپايان هرهفته فعال ترين شخص اتاق تشويق وکم فعاليت شخص اتاق جريمه.جريمه به اين گونه مي باشد که فرد بدون فعاليت موظف است که يک بازي (هرچي قديمي تر بهتر)باتمام توضيحات براي شما معرفي کند.جريمه به قيد هايي بامخالفت هاي فراوان نيز تعلق مي گيردوتشويق يه قيدهايي باعلاقمندي بسار.جريمه وشکايت درباره ي مديراتاق نيز بدون چشم پوشي وتخفيف صورت مي گيرد.باتشکرازهمه ي کاربران گرامي .به خداسپردمتون.ياحق مديراتاق حنانه سادات حسيني اين اتاق، از ساعت 1 تا 11 پذيراي دوستان است.

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
+ دوستان سلام امروز که داشتم به اتاق ها سر ميزدم يهو يادم افتاد که بايد بيام اينجا و يه خونه تکوني حسابي بکنم.البته اين يک اجبار نه يک حرکت مردمي و خودجوش:D خانم مدير لطف کردند و امروز صبح زنگ زدن به بنده که برو فضاي اتاق رو عوض کن و گفتن که يکي از اعضا که نامشون رو هم نبردن به خاطر فضاي اتاق فعاليت نمي کنن و بايد فضا تعويض بشه...
خب حالا يک سوال براي اينجاب پيش اومد1ـفضاي اتاق رو چه شکلي بکنم؟ 2ـ مگه من مديرررررررررررررمx-( ؟
دوستان لطفا در تعويض فضا کمک کنيد و البته اون عضو گمنام گرامي که به خاطر فضاي اتاق فعاليت نمي کنن:)
باتشکر از خانم شاکي و عصاباني .ممنون که کمکمي عشقم:D @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};-
:D پس خودتون باقي کارا رو انجام بديد نرگس جون
ساعت دماسنج
گروه دلخوشي کوچک
از ساعت 1 تا 23
vertical_align_top